همایش بین المللی حقوق ایران

معرفی مجلات حقوق


کمیته علمی

دکتر ایرج گلدوزیان دانشگاه تهران
 
 دکتر ربیعا اسکینی

 سازمان انرژی اتمی ایران

و دانشگاه آزاد اسلامی

 
دکتر عباس کریمی  دانشگاه تهران
 
 دکتر طهمورث بشیریه دانشگاه تهران 
 
دکتر حسنعلی موذن زادگان دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر ابراهیم بیگ زاده دانشگاه شهید بهشتی
 
 دکتر محمدعلی خورسندیان  دانشگاه شیراز
 دکتر رحمت عباس تبار مقری  دانشگاه مازندران
 
   دکتر رضا  سلطانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی  دانشگاه مازندران
 دکتر ابوالفتح خالقی  دانشگاه قم
 دکتر  بهروز جوانمرد  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،جنوب، مرکز
 دکتر  مهرداد رایجیان اصلی   دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد هادی دارایی  دانشگاه علوم قضایی
 
دکتر علی عبداله حبیب نوری دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
دکتر کاوه موسوی دانشگاه پیام نور ساری
 
دکتر مسلم آقایی طوق دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری
دکتر علی اکبر رحمتیان دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوستر کنگره

 

 
WebgozarAmar
عضویت در خبرنامه حقوق ایران

تماس با ما

021-36621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

 

 


مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران