همایش بین المللی حقوق ایران

معرفی مجلات حقوق


کمیته اجرایی

غزاله خرمدل

زهرا حسینی

مژگان سلطانی

کامران نوروزی

فرناز شهسواری

نسترن رستمیان

زهره مظفریان

ندا حسینی

علیرضا رنجبر

عاطفه وزیری

مریم شکیبا

نسرین جوریان

فهیمه عنابی

پوستر کنگره

 

 
WebgozarAmar
عضویت در خبرنامه حقوق ایران

تماس با ما

021-36621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

 

 


مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران